Homezone Financial Services
Your one stop network shop
 
   Home      Looking For      Insurance Services
 
 
BARRY BECK  -  FINANSIELE  ADVISEUR
TEL:   FAKS:0866422244   SEL: 083 300 7456  E-POS:  bvbeck@mweb.co.za 
 
GELISENSIEER BY DIE RAAD VAN FINANSIELE DIENSTE. LISENSIE NR: 7669

GEAKREDITEER BY DIE RAAD VAN MEDIESE SKEMAS. AKREDITASIE NR: BR 4437

BELASTINGKONSULTANT REGISTRASIE NOMMER: PR-2D08366

EK,BARRY BECK, IS ‘N GEMAGTIGDE FINANSIELE DIENSVERSKAFFER EN IS GELISENSIEER OM FINANSIELE DIENSTE TE LEWER. ’N AFSKRIF VAN DIE LISENSIE, WAT BESONDERHEDE BEVAT OOR DIE FINANSIELE DIENSTE WAT EK GEMAGTIG IS OM TE LEWER,ASOOK ENIGE VRYSTELLINGS,IS OP AANVRAAG TER INSAE BESKIKBAAR.    

KWALIFIKASIES:    B .COMM  BEMARKING   UNIV. VAN PRETORIA

ONDERVINDING: EK LEWER AL SEDERT 1986  (23 JAAR) FINANSIELE ADVIES EN TUSSENGANGERDIENSTE

TEN OPSIGTE VAN DIE VOLGENDE ASPEKTE VAN FINANSIELE BEPLANNING: DOODS- & ONGESKIKTHEIDSDEKKING; AFTREEBEPLANNING; BELEGGINGSBEPLANNING; BOEDELBEPLANNING EN GESONDHEIDSORG.

MY MAKELAARSFIRMA HET SKRIFTELIKE MAGTIGING OM DIE PRODUKTE VAN DIE VOLGENDE VERSEKERAARS TE BEMARK EN IS GEAKKREDITEER OM HUL PRODUKTE TE BEMARK:-

 
LIBERTY LEWENS,
MOMENTUM LEWENS,
ALTRISK/HOLLARD LEWENS,
OU MUTUAL,
SANLAM,
SSUPOL,
FMI,
DISCOVERY LEWENS EN HEALTH,
DYNAMIC WEALTH,
SHAREMAX,
BONITAS,
FEDHEALTH,LIBERTY MEDIESE FONDS,
MOMENTUM HEALTH,  
RESOLUTION HEALTH,
MEDIHELP, 
INGWE,
KEYHEALTH
OXYGEN HEALTH.

EK BEMARK TANS MEER AS 10% VAN PRODUKTE AAN HOLLARD LEWENS.

EK BESIT NIE MEER AS 10% VAN DIE AANDELE WAT DEUR ENIGE VERSEKERAAR UITGEREIK WORD NIE.
MY MAKELAARSFIRMA IS NIE ‘N GEASSOSIEERDE MAATSKAPY VAN ‘N  BEPAALDE VERSEKERAAR NIE.

EK WORD VIR MY DIENSTE VERGOED DEUR KOMMISSIE WAT AAN MY BETAAL WORD DEUR DIE VERSEKERAARS.

EK BESIT PROFESIONELE SKADELOOSSTELLINGSVERSEKERING.

NAKOMING VAN DIE FAIS-WET WORD GEMONITOR DEUR DIE MASTHEAD VERENIGING VAN FINANSIELE ADVISEURS, VIA CELESTIS MAKELAARSDIENSTE (EDMS) BPK, ‘N NAKOMINGSPRAKTYK WAT DEUR DIE RAAD OP FINANSIELE DIENSTE GOEDGEKEUR IS.

DIE KONTAK TELEFOONNOMMER IS:  0860 103 807.

INDIEN U MET ENIGE ASPEK VAN MY DIENS ONTEVREDE IS, MOET U ASSEBLIEF U KLAGTE SKRIFTELIK AAN MY RIG BY BOGENOEMDE ADRES. ‘N AFSKRIF VAN MY KLAGTEBELEID IS OP AANVRAAG BESKIKBAAR.

‘N AFSKRIF VAN DIE STATUTERE KENNISGEWING VIR LANGTERMYN VERSEKERING SAL VERSKAF WORD SOOS DIE WET VEREIS.

DAAR  BESTAAN DIE MOONTLIKHEID DAT SEKERE VAN DIE BOGENOEMDE MAATSKAPPYE VOORDELE ANDERS AS KONTANT SOOS FUNKSIES, AANBIEDINGS OF ONTHALE,  KAN AANBIED.

 
 
Company Name**:
First name (as on ID)**:
Middle name (as on ID):
Surname (as on ID)**:
Street**:
Suburb**:
Town**:
Code:
Currently Insured? Y/N**:
Cell Phone**:
Email**:
Date of Birth**:
Comments:
 
(** Required Fields)